V vrtcu Lavra v Murski Soboti so v petek slavnostno predali v uporabo novo večnamensko igralo, namenjeno vsem starostnim skupinam otrok. To poleg ostalih igral na vrtčevskem igrišču ponuja dodatno zabavo in spodbuja razvijanje motoričnih spretnosti otrok. Otroci so se dolgo pričakovanega igrala zelo razveselila.

Podobno novo igralo so postavili tudi na igrišču vrtca Lavra v enoti Tišini.

»Za otroke so zunanja igrala odličen način, kako jih na igriv način spodbujamo h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Zunanja igrala in njihova uporaba so učinkovita pri razvijanju gibalnih spretnosti in sposobnosti, kot so moč, koordinacija, ravnotežje, hitrost in gibljivost, k zdravju in dobremu počutju otroka pa pripomorejo na igriv, ustvarjalen ter varen način« je ob odprtju povedal direktor Miklavževega zavoda Murska Sobota Mitja Perš. S tem v vrtcu Lavra želijo še dodatno poskrbeli za duševno in telesno zdravje otrok in se tako približati enemu izmed ciljev vrtca, da otroci čim več časa preživijo v naravi in se ob tem tudi gibalno učijo.

Na osnovi izobraževanj v preteklem šolskem letu sledijo tudi najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašajo gibalno učenje po metodah dr. Rajka Rajnoviča. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje Kurikulum za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašajo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok.

Igrala, tako v Murski Soboti, kot tudi na Tišini, so postavili ob pomoči donatorjev in so se jim ob tej priložnosti tudi zahvalil na prav poseben način. Otroci so pripravili kratek nastop in zapeli nekaj pesmi, kaplan Aljaž Baša pa je blagoslovil igralo. Otvoritve so se udeležili predstavniki občin in organizacij ter otrokom in strokovnim delavkam zaželeli veliko veselih igrivih uric na novih igralih. Otroci pa so z direktorjem Miklavževega zavoda Murska Sobota slavnostno prerezali trak in preskusili vzdržljivost igral. »Mestna občina Murska Sobota odlično sodeluje z vrtci v Murski Soboti in ob priložnostih kakršna je ta, ko lahko dodatno otrokom ponudimo možnosti za nadaljnji gibalni razvoj in vrtcu Lavra pri uresničitvi njihove želje po postavitvi novih igral, se radi odzovemo takšnemu vabilu. Želimo si, da bi otroci čim več časa preživeli zunaj in pri tem še dodatno razvijali svoje gibalne sposobnosti ter se igrali in na koncu zabavali« je povedala mag. Darja Kadiš, višja svetovalka za predšolsko vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota.

     

Zahvala ob otvoritvi gre torej čisto vsem, ki so dodali svoj kamenček k mozaiku današnje podobe zunanjega igrišča vrtca Lavra v Murski Soboti in Tišini in kakorkoli pomagali, da so s skupnimi močmi prispeli do izjemnega cilja.   

 

Pojasnilo: NTC učenje po metodi dr. Rajka Rajnoviča NTC-učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja.

 

Še nekaj dodatnih informacij o vrtcu Lavra:

Vrtec Lavra deluje na dveh lokacijah in sicer:

- dobrih devetindvajset let v Mestni občini Murska Sobota

- ter enajst let v občini Tišina.

Strokovni delavci Vrtca Lavra si vseskozi prizadevamo skupaj z otroki ustvarjati družinsko ozračje, kjer lahko spoznavamo in okušamo temeljne vrednote življenja. Za uresničitev tega ideala si načrtno prizadevamo, da bi svoje delo opravljali z visoko strokovnostjo, gojili globoko duhovnost in pristopali k vsakemu udeležencu v procesu vzgoje s srcem, ki je odprto in sodelujoče.

Pri svojem načinu vzgoje se v Vrtcu Lavra poslužujemo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Boska, ki je poudarjal, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko ozračje. Temeljne vrednote v vrtcu Lavra so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da vsak začuti, da je dragocen in edinstven.

Ob izvajanju dejavnosti javnoveljavnega programa Kurikuluma za vrtce si prizadevamo dnevno ustvarjati spodbudno učno okolje ter slediti otrokovim potrebam, sposobnostim in interesom, da bi zrasli v samostojne, ustvarjalne in zadovoljne ljudi. Zavedamo se velikega pomena vloge vzgojnega osebja pri otrokovem razvoju in napredku. Otrokove zmožnosti razvijamo s poudarkom na socializaciji, igri, sprejetosti in učenju v naravnih okoljih. Vrtec Lavra je sodoben vrtec z urejeno okolico, ki nudi otrokom obilo sproščene in vesele igre na velikem in urejenem otroškem igrišču s številnimi igrali. Življenje v vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6 leta, ki otrokom omogočajo, da živijo tako starejši kot mlajši oz. z brati in sestrami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud za osebni razvoj.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo