V Splošni bolnišnici Murska Sobota se intenzivno pripravljajo na četrti val epidemije, saj bodo postali covidna bolnišnica, ko bo v državi hospitaliziranih več kot 150 covidnih bolnikov. Pripravili so načrte za aktiviranje prostorskih enot in zdravstvenega kadra, kot bodo to zahtevale epidemične razmere, obenem pa si želijo, da bi čim bolj normalno potekalo tudi običajno zdravljenje. Načrt za spopadanje z novim valom epidemije je v sredo potrdil tudi svet zavoda bolnišnice. Načrte smo pripravili na podlagi izkušenj v preteklem obdobju za posamezne enote in tako tudi razporedili kader. »Seveda si vsi želimo, da bi z upoštevanjem vseh priporočenih ukrepov in s cepljenjem omogočili normalo delo drugih dejavnosti v bolnišnici, obenem pa zagotavljamo, da bomo vsem, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje koronavirusne bolezni 19 to tudi zagotovili,« poudarja direktor bolnišnice Daniel Grabar. T. i. rdečo cono s 15 posteljami bodo, tako kot spomladi, najprej vzpostavili v 1. nadstropju v stari stavbi ginekološko-porodniškega oddelka. Po projekcijah bi ob 15 obolelih za covidom-19, od tega šestih na intenzivni terapiji, zmanjšali le program na negovalnem oddelku, drugi programi bi potekali nemoteno. Ob tem direktor izpostavlja, da je zdravstveni kader v bolnišnici pripravljen in da so aktivno promovirali cepljenje, tako da imamo v tem trenutku dokaj visoke številke precepljenosti.
Skupno je v SB MS proti covidu-19 cepljenih 71 odstotkov zaposlenih. Pri zdravnikih so že presegli 95 odstotkov, zaposleni v zdravstveni negi so precepljeni 64-odstotno, pri preostalih zaposlenih so pri približno 71 odstotkih. Nekaj je seveda tudi takih, ki so še zaščiteni po preboleli okužbi. Vse druge bodo testirali v skladu z navodili, tako da bo obravnava v bolnišnici za vsakega pacienta varna in seveda v skladu s strokovnimi priporočili.
Ob tem vsi skupaj pričakujejo maksimalno angažiranost zdravstvenih delavcev in celotne populacije, da bodo kos vsem izzivom, ki jih bo prinesla ta jesen. V bolnišnici še vedno cepijo paciente, ki niso naročeni, podjetja pa so obvestili, da bodo po novem njihove zaposlene pri tudi testirali. Da bi bili pacienti, ki nedopustno dolgo oziroma najdlje čakajo, da pridejo na vrsto, se je bolnišnica prijavila na nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih vrst, in to na vseh možnih segmentih. Kolikšen delež bodo dobili, naj bi bilo znano konec tega meseca.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo