EU4Health/Multimedia Centre/Evropski Parlament

    (Foto:EU4Health/Multimedia Centre/Evropski Parlament)

 

-Proračun programa znaša 5,1 milijarde evrov, pri čemer bo najmanj 20 % namenjenih preprečevanju bolezni in spodbujanju zdravja         

-EU v prihodnje bolje pripravljena na večje čezmejne nevarnosti za zdravje        

-Cenovno ugodna zdravila in medicinski pripomočki v prihodnje dostopnejši

Poslanci so sprejeli program EU za zdravje za obdobje 2021–2027, katerega cilj je zdravstvene sisteme EU bolje pripraviti na prihodnje nevarnosti za zdravje in pandemije. Parlament je začasni dogovor s Svetom potrdil s 632 glasovi za, 32 proti in 34 vzdržanimi glasovi. Novi program EU za zdravje bo podprl področja, na katerih lahko Unija prispeva dodano vrednost in dopolni politike držav članic. Glavni cilj programa je izboljšati zdravstvene sisteme s podporo državam pri medsebojnem usklajevanju in izmenjavi podatkov, pa tudi zagotoviti, da bodo zdravila in medicinski pripomočki dostopnejši in cenovno ugodnejši. Učinkovitejše spopadanje s čezmejnimi nevarnostmi za zdravje Namen programa EU za zdravje je izboljšati zdravstvene sisteme in jih bolje pripraviti na večje čezmejne nevarnosti za zdravje. Unija se bo tako v prihodnje lažje spoprijemala s pandemijami in dolgoročnimi izzivi, kot sta staranje prebivalstva in neenakosti v zdravju. Program bo podprl tudi ukrepe na področju e-zdravja in oblikovanje evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora. Spodbujal bo duševno zdravje, dostop do kakovostnega zdravstvenega varstva, vključno z dostopom do spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, ter podprl boj proti raku. Poslanci so v torek na plenarnem zasedanju poudarili ključno vlogo, ki jo bo imel novi program v boju proti neenakostim na področju zdravja, tako med državami članicami kot med različnimi družbenimi skupinami. Pozdravili so tudi vzpostavitev zalog nujne medicinske opreme in opreme na ravni EU, ki dopolnjuje delo, opravljeno v okviru RescEU, ter rezervo zdravstvenega in podpornega osebja, ki bo mobilizirano v primeru zdravstvene krize.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo